เพราะเราเห็นคุณค่าในความไว้วางใจ ที่เราได้รับจากการให้บริการที่มีมาตรฐานในหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เราจึงยังคงรักษาระดับมาตรฐาน และมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

GG SERVICE เราทำอะไร ?


GG SERVICE DATA NETWORK (GG SDN)

เราออกแบบระบบที่สามารถรองรับการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้บริการกับเราผู้ให้บริการ เพื่อผ่านกระบวนการอันยุ่งยากในการวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดในเวลาอันรวดเร็ว นำมาซึ่งความคุ้มค่ากับธุรกิจของท่าน

"ส่งความคุ้มค่า ผ่านสินค้าและบริการจากเรา"

ท่านสามารถเลือกซื้อระบบประกันอุปกรณ์จากเราแบบ 1 - 2 ปีต่อเนื่องได้อีก (ตามเงื่อนไข) ฉะนั้นไม่ว่าอุปกรณ์ของท่านจะเป็นแบรนด์ใด ๆ เครือข่ายอะไหล่ทดแทนระดับโลกที่เรามีอยู่ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะให้บริการกับท่านเสมอ

GG SDN คือ ?

ระบบบริหารจัดการด้านคลังสินค้า การขนส่ง บริการซ่อมบำรุง อาทิเช่น การเก็บประวัติอุปกรณ์ การวิเคราะห์สาเหตุ การแก้ปัญหา และการจัดหาอะไหล่ทดแทนมาตรฐานจากทั้งในและต่างประเทศ

โพธาลัย
January 8, 2019

บริการหลังการขาย

The Naiharn ภูเก็ต
January 8, 2019

บริการหลังการขาย

Muscle Beat
January 8, 2019

บริการหลังการขาย

Lake View Sport Club
January 8, 2019

บริการหลังการขาย

Ideo Verve อ่อนนุช
January 8, 2019

บริการหลังการขาย

Hamton Thonglor
January 8, 2019

บริการหลังการขาย

Dusit D2 เขาใหญ่
January 8, 2019

บริการหลังการขาย

หมู่บ้าน มณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค
December 17, 2018

บริการหลังการขาย

ฝ้ายคำฟิตเนส มหาวิทยาลัยรามคำแหง
December 7, 2017

บริการหลังการขาย

ซีนิท โคราช
December 7, 2017

บริการหลังการขาย

จิตราวรรณ ศรีนครินทร์
December 7, 2017

บริการหลังการขาย