FITNESS CONSULT & MANAGEMENT

 งานบริหารจัดการระบบฟิตเนส (Fitness Management System)  โปรแกรมบริหารระบบสมาชิก (GPRO Membership)  เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science Technology)  ฟิตเนส สตูดิโอและ โชว์รูม (Fitness Studio & Showroom)

FITNESS MANAGEMENT SYSTEM

การบริหารจัดการระบบฟิตเนสที่ดี เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจฟิตเนสบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของฟิตเนสนั้นๆ บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการ
ระบบฟิตเนส จึงมีการให้บริการด้านที่ปรึกษาระบบ รวมทั้งการรับบริหารจัดการฟิตเนสให้กับหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน จากประสบการณ์ที่บริษัฯ
ดำเนินธุรกิจในแวดวงฟิตเนสมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมั่นใจได้ว่า บริษัทฯสามารถช่วยท่านบริหารจัดการระบบฟิตเนสได้อย่างเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของท่านอย่างแน่นอน

SUCCESSFUL WORK

โรงเรียนสอนมวยไทย ครูดาม

แนะนำการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ฟิตเนส สำหรับสำหรับค่ายมวย โรงเรียนสอนมวย สถานฝึกมวย ซ้อมมวย [gallery ids=\"10673,10674,10675,10676,10677,10678\"

Great Goody Team

The Royal River Hotel

ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ฟิตเนส สำหรับสำหรับสถานออกกำลังกาย ฟิตเนส ในโรงแรม และให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย และแนะนำการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง   [gallery ids=\"10712,10713,10714

Great Goody Team

indy แพรกษา

ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ฟิตเนส  สำหรับฟิตเนสหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หมู่บ้าน คอนโด โรงแรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย และแนะนำการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง [gallery ids=\"10810,10811,10816,1

Great Goody Team

GPRO MEMBERSHIP PROGRAM

ระบบสมาชิก

1. ข้อมูลสมาชิก

2. บันทึการเข้า-ออก

3. การยืม-เช่าวัสดุหรืออุปกรณ์

4. บันทึกการเข้าคลาส/PT

ระบบบันทึกการขาย

1. รายได้ค่าสมาชิก

2. รายได้ค่า PT

3. รายได้ค่าสินค้า

4. รายได้อื่นๆ

การรายงาน

1. สรุปรายงานรายได้ในหมวดต่างๆ

2. สรุปรายงานสินค้าคงเหลือ

3. สรุปรายงานที่เกี่ยวกับสมาชิก

4. Dashboard สรุปยอด

GPRO ระบบปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสำหรับระบบฟิตเนส การจัดเก็บข้อมูลสมาชิก การบันทึกรายได้แยกเป็นค่าสมาชิก ค่าผู้ฝึกสอนส่วนตัว หรือ รายได้ค่าขายสินค้า การยืม – เช่าอุปกรณ์ รวมทั้งการทำรายงาน ซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารจัดการระบบฟิตเนส การนำข้อมูลมาต่อยอดในการบริหาร และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูลที่ท่านต้องการเพื่อบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลท่านอย่างสม่ำเสมอ

SPORT SCIENCE TECHNOLOGY

วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าถึงผลของการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายในกิจกรรมต่างๆ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาตร์ร่วมกับเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายของนักกีฬา ให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักวิชาด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา หรือ อื่นๆ ดังนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นการรวมวิชาต่างๆ มากมาย หรือที่เรียกว่า สหวิทยาการ

ฝ่ายชำนาญการด้านอุปกรณ์ออกกำลังกายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เราทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องต่อการคัดสรรและการออกแบบสำหรับรูปแบบการออกกำลังกาย ให้สอดคล้องกับองค์กรและสถาบันของท่านโดยมุ่งหวังความสำเร็จและประโยชน์สูงสุด

SPORT SCIENCE TECHNOLOGY

วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าถึงผลของการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายในกิจกรรมต่างๆ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาตร์ร่วมกับเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายของนักกีฬา ให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักวิชาด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา หรือ อื่นๆ ดังนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นการรวมวิชาต่างๆ มากมาย หรือที่เรียกว่า สหวิทยาการ

ฝ่ายชำนาญการด้านอุปกรณ์ออกกำลังกายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เราทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องต่อการคัดสรรและการออกแบบสำหรับรูปแบบการออกกำลังกาย ให้สอดคล้องกับองค์กรและสถาบันของท่านโดยมุ่งหวังความสำเร็จและประโยชน์สูงสุด

FITNESS STUDIO & SHOWROOM

ฟิตเนสที่ใหญ่ที่สุดในย่าน สุขุวิท 71

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ 14 มีเนื้อที่ให้บริการ 4 ชั้น 2 คูหา

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.30 น.

**วันอาทิตย์ ปิดทำการ**

"เครื่องออกกำลังกายครบครัน"

เราได้ออกแบบฟิตเนสและจัดวางอุปกรณ์ออกกำลังกายให้มีมากกว่า 100 รายการ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถออกกำลังกายได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ด้วยแบรนด์ชั้นนำจาก อเมริกา ยุโรป เอเชีย และนิวซีแลนด์ จัดเป็นโซน Cardio, Strength และ Free Weight นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงและทดลองใช้เครื่องออกกำลังกาย สำหรับให้บริการผู้ที่มาเยี่ยมชม

"ผู้แนะนำการใช้งานเครื่องออกกำลังกาย"

เจ้าหน้าที่ชำนาญการที่พร้อมจะดูแลและให้คำแนะนำแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานอุปกรณ์ออกกำลังกาย หรือคำแนะนำในการออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้ท่านได้พบแรงบันดาลใจ หรือทำให้บรรลุเป้าหมายที่ท่านตั้งใจได้ ด้วยไมตรีจิตรจากเรา

"สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคุณ"

เราให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ จึงสร้างสรรค์พื้นที่ให้ท่านได้พักผ่อนไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพร่างกายในเวลาเดียวกัน ในสัดส่วนที่ให้ความเป็นส่วนตัวและเหมาะสมกับสมาชิก พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศ รวมทั้งจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่างๆ สำหรับให้บริการแก่ท่าน อาทิเช่น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โซนพักผ่อน ล็อกเกอร์ ห้องแต่งตัว ห้องน้ำแยกผู้หญิง และผู้ชาย เป็นต้น พวกเราหวังว่าท่านจะได้รับประสบการณ์จากบริการที่ดีที่สุดของเรา