ร้านค้าออนไลน์นี้ได้แจ้งการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Great Goody Team

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
ร้านค้าออนไลน์นี้ได้แจ้งการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This online store was registered as an as e-Commerce business owner by receiving the ” DBD Registered ” trademark
from the Department of Business Development, Ministry of Commerce of Thailand
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด จำกัด
(Owner name) : GREAT GOODY HEALTH AND SPORT COMPANY LIMITED Company Limited
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ : บ.เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด
(Company name) : GREAT GOODY HEALTH AND SPORT
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล
(Thai national Id/Juristic person Id) :
0105556******
ชื่อร้านค้าออนไลน์ (Online store) : https://gghealthandsport.com/
ประเภทธุรกิจ : กีฬา/อุปกรณ์
(Type of business) : Sport/Accessory
สถานที่ติดต่อได้ : เลขที่158/8-9 ชั้น- อาคาร- ถนนสุขุมวิท 71 ซอย- หมู่- แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(Address) : No158/8-9 Floor- Building- Roadsukhumvit 71 Soi- Moo- Phra Khanong Nuea Vadhana Bangkok 10110
โทรศัพท์ (Telephone) : 023913810
โทรสาร (Fax) : 023913812
E-mail : tanida@gghealthandsport.com
สถานะเครื่องหมาย :
วันที่ได้รับ DBD Registered : 05 สิงหาคม 2565
วันที่หมดอายุ DBD Registered : 05 สิงหาคม 2570
Registered date : 05 August 2022
Expire date : 05 August 2027
ข้อมูล ณ วันที่ : 05 สิงหาคม 2565
ดูรายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com
Details can be found at www.trustmarkthai.com
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร.02 547 5959-61 E-mail : e-commerce@dbd.go.th

 


RELATED

เทรนด์ ออกกำลังกาย สำหรับ ฤดูร้อนปีนี้

กิจกรรมในร่ม (Indoor Activities) การออกกำลังกายในร่มเป็นกลุ่ม เช่น ปั่นจักรยาน เต้น หรือการฝึกออกกำลัง ฝึกไหว ที่มีผู้ชำนาญด้านสุขภาพและการออกกำลังกายเป็นผู้นำทีม

Great Goody Team

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด   บทนำ บริษัท เกรท กู้ดดี้…

Great Goody Team

ห้องออกกำลังกาย หรือห้องฟิตเนส สำหรับบริษัท องค์กร

    การมีสถานที่ออกกำลังกาย หรือ ห้องฟิตเนสไว้ภายในสำนักงานหรือองค์กร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรภายในองค์กรนั้น สำหรับยุคนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็น คนทำงานที่ยังไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ (Work form Home) จำเป็นต้องมาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงานมากกว่าอยู่ที่บ้าน ดังนั้นหากสถานที่ทำงานมีแหล่งกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรหรือพนักงานคงจะดีไม่น้อย…

Great Goody Team