ธกส. ร่วมจัดกิจกรรม “Goody Health สุขภาพดีจริงมั้ย”

เมื่อวันที่ 20-24 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ (ธกส.) และบริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “Goody Health สุขภาพดีจริงมั้ย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลากรของธนาคารได้หันมาสนใจสุขภาพตนเองควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมกีฬา

 

ฝ่ายบริหารของ ธกส. ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างแท้จริง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมกีฬา บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการบริหารฟิตเนสให้กับธนาคาร จึงได้จัดกิจกรรม “Goody Health สุขภาพดีจริงมั้ย” เป็นการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายด้วยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง พร้อมเจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์กีฬาเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 

 

ซึ่งผลการตอบรับจากบุคลากรของธนาคาร ได้รับความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเกินความคาดหมาย รวมทั้งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอย่างมากจากผู้มาใช้บริการ

บริษัทฯ จึงขอกราบขอบพระคุณ ฝ่ายบริหารของธกส. บุคลากรของธนาคารที่ให้ความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์

 


 

Goody Health สุขภาพดีจริงมั้ย