โรงแรมรอยัลริเวอร์ ร่วมจัดกิจกรรม “Goody Health สุขภาพดีจริงไหม”

Great Goody Team

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางโรงแรมรอยัลริเวอร์ (กรุงเทพมหานคร) และ บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “Goody Health สุขภาพดีจริงไหม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลากรขององค์กรได้หันมาสนใจสุขภาพตนเองควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมกีฬา


RELATED