1123 Inner / Outer Thigh Combo

apple

SKU: 1123 Categories: ,

Description

หมายเหตุ : ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ Line: @greatgoody | Tel: 091 746 8869, 02 391 3810

Additional information

Net Weight

318.88kg

Product Dimension

1440x1739x1606mm


RELATED

GREAT GOODY สนับสนุนมาตรการป้องกันการระบาด Covid-19

GREAT GOODY ขอเป็นกำลังใจให้คนไทย และประเทศของเราก้าวฝ่าวิกฤตครั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่า ไม่มีวิกฤตใดที่ชาวไทยเอาชนะไม่ได้ ดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

WebEditor