กฏสภาวการณ์ #Covid-19

ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน ที่เชื้อโรคร้าย Covid-19 ยังคงไม่มียารักษาโรค ได้แต่ต้องป้องกันตัวเอง ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงไม่ให้ติดเชื้อ ผู้คนยังคงต้องดำเนินชีวิต ดำเนินหน้าที่ของตนเอง โดยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กิจการบริการหยุดให้บริการ ตามมามาตรการของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

ปัจจุบันภาพรวมของเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวอย่างมาก หนึ่งในกิจการที่ได้รับผลกระทบ คือ ฟิตเนส ยิม ศูนย์ออกกำลังกาย ทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งห้องฟิตเนสตามคอนโด หมู่บ้านก็งดใช้บริการชั่วคราว ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ร่างกายต้องการความแข็งแรงมากที่สุด เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง ต่อสู้ป้องกันกับเชื้อโรคนี้ ทำให้ผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ หันมาออกกำลังกายมากขึ้น บ้างทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเอง บ้างก็ซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องออกกำลังกายมาเล่นที่บ้านแทน เพราะมีเวลาอยู่บ้าน หรือที่พักอาศัยมากขึ้น

“ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องออกกำลังกาย” จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สวนกระแส กับสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างการปรับตัวของคนไทยเพื่อสู้กับโรคร้าย

อยากเห็น #รอยยิ้มสยาม อีกครั้ง

#ไทยสู้ #เราจะผ่านไปด้วยกัน #Covid-19

 


GG Admin Department